Thanithamil Pesuvom

Non-Tech
mar
22

Event Date

In 59 days

location

₹4500

Prize Amount

registration

Event Flow

registration

Register

 

registration

Payment

 

registration

Attend Event

 

registration

Submit Feedback

 

registration

Download Certificates

 

about

About

மனித நாகரிகத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியில் வழுவாத தாக்கம் கொண்டது மொழி. உன்னத மொழியாம் நம் தமிழ்மொழியை அதன் தனித் தன்மையிலேயே அயல்மொழிக் கலப்பின்றி உரையாடல் போல் நிகழ்த்த வேண்டும். செந்தமிழும் நா பழக்கம் என்பதுபோல் தூய தமிழ்ச் சொற்களை மட்டும் பயன்படுத்தி இனிமையாய் தமிழ்ப் பேசி மகிழ்வோம் வாரீர்!

Overview

Overview

registration

KCT

Venue

registration

10 a.m.

Start Time

registration

General Event Pass

Payment

registration

7418127142

Contact

registration

3 Hours

Duration